iURBAN-logo

Dobrodošli  na web stranice Europskog projekta  iURBAN

Alat koji će se razviti u okviru projekta iURBAN će adresirati povećane zahtjeve tržišta za jeftinijim i čišćim energetskim uslugama. U njegov dizajn će izravno biti uključeni krajnji korisnici - lokalni stanovnici, energetske tvrtke i javna uprava.

 

 • Home
 • O projektu
 • Projekt iURBAN

Projekt  iURBAN


U okviru projekta iURBAN će se razviti i vrednovati softverska platforma koja će integrirati ICT  bazirane sustave za upravljanje energijom u dva europska grada. iURBAN (akronim za  engl. „intelligent URBAn eNergy tool“, tj. pametni alat za gospodarenje energijom u gradovima) će objedinjavati/osigurati korisne podatke za novo-razvijeni sustav za potporu odlučivanju, a  koji će onda omogućiti potrebne parametre za generiranje i daljnje funkcioniranje novih poslovnih modela.  Novi poslovni modeli  će se bazirati na softverskoj platformi koja će uključivati aspekte ponašanja korisnika i proizvođača energije te će pridonijeti učinkovitom upravljanju i distribuciji energije na globalnoj razini, a na temelju podataka o proizvodnji i konzumiranju prikupljenih na lokalnoj razini.

Jezgra iUrban alata će biti PAMETNI urbani sustav za podršku odlučivanju ( SMART urban Decision Support System (smartDSS) ) – prilagođen sustav za upravljanje energijom i kontrolna platforma za upravljanje energijom na nivou grada. To će omogućiti skalabilnost i uključivati će ugrađen sustav za potporu odlučivanju (Decision Support System) na dvije razine:

 

 • Lokalni sustav za potporu odlučivanju tzv. Local Decision Support System (LDSS) angažirati će potrošače i proizvođače bilježeći  gotovo u realnom vremenu podatke dobivene iz instaliranih distribuiranih energetskih resursa (DER). Podaci će se odnositi na njihovu potrošnju i proizvodnju energije, te će biti grafički prikazan na korisnički prilagođenom sučelju.
 • Centralizirani sustav za potporu odlučivanju tzv. Centralized Decision Support System (CDSS) će temeljem prikupljenih podataka iz svih LDSS-a pružiti podršku odlučivanju gradskim  vlastima i pružateljima energetskih usluga. Sustav će generirati niz parametara, uključujući i prognoze proizvodnje i potrošnje energije na razini grada.

 

Overall iUrban ArchitectureiUrban arhitektura

 

Metodologija koja će se koristiti za vrednovanje i ocjenjivanje alata će biti bazirana na široko upotrebljavanom IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol) protokolu, te će uključivati analizu društvenih koristi i troškova pomoću društvenih i gospodarskih ključnih pokazatelja uspješnosti. Dakle to će pomoći budućem iskorištavanju sustava demonstrirajući povrat na ulaganje (ROI) u sustav i njegov potencijal kao moćno političko sredstvo koje gradske vlasti mogu iskoristiti kako bi opravdali odluke vezane za energetsku politiku.


Elementi iUrban projekta će se implementirati u okviru 8 radnih paketa:

U WP1 će se uspostaviti učinkovito i profesionalno upravljanje projektom i koordinacijom kako bi se postigli ciljevi projekta i osiguralo njihovo ispunjenje.
 
U WP2  će se provesti analiza sustava i definirati tehnički zahtjevi i parametri za razvoj i implementaciju sustava. U okviru WP2 će se kreirati popis svih aspekata koji mogu utjecati na projekt te će se kontinuirano otkrivati i analizirati zahtjevi, potrebe i perspektive, koje će se zatim koristiti prilikom dizajna i razvoja, provedbe, vrednovanja i evaluacije platforme i servisa.

U WP3 će se definirati glavni ICT dijelovi iURBAN sustava na temelju zahtjeva koji će biti identificirani u okviru WP2. Razvojni dijelovi sustava će obuhvaćati uspostavu Pametne baze podataka gradova uključenih u projekt (Smart City Database), algoritme za pametno predviđanje Energetsko tržište i koordinaciju (Smart City Prediction and Energy Market Trading & Coordination), model za razvoj virtualne elektrane Virtual Power Plant (VPP) i IPMVP-bazirane energetske učinkovitosti te  model smanjenja emisije stakleničkih plinova (GHG).

Pametna baza podataka gradova će sadržavati sve podatke koji se odnose na privatne i javne zgrade te obnovljive izvore u gradu; podaci će se puniti u VPP simulacijski model i analizirati uz pomoć algoritama za predviđanje i algoritama za tržište energijom i koordinaciju. Ušteda energije i smanjenje emisije stakleničkih plinova će se predviđati na temelju IPMVP metode za svako predloženo iURBAN rješenje. Na kraju će se osmisliti i razviti smartDSS. On će pružiti odgovarajuću platformu za sveobuhvatne analize potrošnje i proizvodnje, predviđanje ponašanja, stvaranje korisničkih energetskih profila i stvaranje nove strategije za razmjenu i trgovanje energijom.

U WP4 će se integrirati softver i ostale ICT komponente. Fokus je na distribucijskim mrežama za električnu energiju, toplinsku energiju te energiju hlađenja, a zatim na  kontrolnim senzorima i aktuatorima na razini DSS informacijskog  sustava za podršku odlučivanju.  Također će se razviti korisnička sučelja za sustav gradskog upravljanja energijom.

U WP5 će se predložiti i podržati koherentan, značajan i produktivan pristup sudjelovanja građana i osnaživanja i angažman javnih vlasti i energetskih tvrtki. To osigurava da u smartDSS i LDSS budu uključene i inovativne ideje ključnih korisnika prikupljene prilikom razvoja sustava i poslovnih modela.

WP6 je namijenjen utvrđivanju i razvoju novih poslovnih modela.

WP7 će testirati performanse predloženog rješenja u stvarnom okruženju, te će se provesti značajne provjere valjanosti smartDSS-a,  korisničkog angažmana i novih poslovnih modela.

WP8 je namijenjen projektnoj diseminaciji i uspješnom korištenju projektnih rezultata. Obuhvaća promotivne aktivnosti s ciljanim korisnicima kako bi se definirao put  komercijalizacije, procjenjuje mogućnosti i povezane rizike, te inicira kontakte s potencijalnim poslovnim partnerima i korisnicima iUrban sustava.

 


Financiranje projekta

eu-flagiURBAN projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u sklopu Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7)
Darovnica br. 608712
 

Koordinator projekta

 • Sensing & Control Systems S.L.

Kontakt

 • Koordinator projekta: Dr. Narcís Avellana
 • Tel: +34 931 763 520
 • Tehnički Koordinator: Ing. Sergio Jurado
 • Tel: +34 931 763 521

Detalji projekta

 • Trajanje: listopad 2013 do rujna 2016
 • Ukupna vrijednost: 5,632,289€
 • EC sufinanciranje: 3,849,958€
 • Instrument: STREP
 • Projekt Id: FP7-SMARTCITIES-2013-608712
 • CORDIS database