iURBAN-logo

Dobrodošli  na web stranice Europskog projekta  iURBAN

Alat koji će se razviti u okviru projekta iURBAN će adresirati povećane zahtjeve tržišta za jeftinijim i čišćim energetskim uslugama. U njegov dizajn će izravno biti uključeni krajnji korisnici - lokalni stanovnici, energetske tvrtke i javna uprava.

 

 • Home
 • O projektu
 • Ciljevi projekta

Ciljevi projekta


Projekt iURBAN je baziran na preporukama programa za energetski učinkovite zgrade javno-privatnog partnerstva ( Energy-Efficient Buildings Public-Private-Partnership) koji je pokrenut 2008. godine i zajednički je financiran od strane industrije i Europske komisije. Cilj iURBAN projekta je integrirati ICT infrastrukture unutar gradova te uključiti korisnike u aktivnosti energetske učinkovitosti te stvoriti nove poslovne modele uključujući sve sudionike (ICT tvrtke, komunalna poduzeća, ESCO tvrtke, gradske uprave, građane ...). U ovom novom energetskom scenariju korisnici mogu proizvoditi vlastitu energiju a gradovi češće otvarati obnovljive distribucijske resurse.

Dakle, projekt iURBAN je uglavnom vođen poslovnim i društvenim ciljevima. On će povezati nove  poslovne modele i inovativne ICT tehnologije u komercijalno isplativa, snažna , skalabilna, interoperabilna i integrirana pametna energetska rješenja za upravljanje energijom u gradovima

A Virtual View over the iUrban Pilot ScenarioVirtualni pogled na iURBAN scenarij

 Sveukupni tehnološki ciljevi projekta iURBAN

1.    Razviti bazu podataka za pametne gradove pomoću koje će biti moguće pristupiti  podacima s lokalnih infrastruktura u različitim dijelovima grada, a koje mogu u realnom vremenu pružati podatke o potrošnji i proizvodnji energije u privatnim stanovima, uredima, poslovnim objektima i drugim distribuiranim resursima u nisko-naponskoj grid strukturi;
2.    Razvijati podatkovne modele za prognoziranje kratkoročne potrošnje energije i proizvodnje temeljene na umjetnoj inteligenciji;
3.    Razviti decentralizirani sustav za podršku odlučivanju koje je namijenjeno centralnom nadzoru te
razviti novi pristup analizi i združivanju podataka u službi podrške odlučivanju na dvije razine:  za energetske tvrtke i ovlaštene treće osobe te za  građane.  Glavna svrha je da se optimizira distribucija energije, spriječe ili smanje kritične situacije vršne potrošnje, unaprijedi informiranje o energiji, CO2 i smanje troškovi, olakša savjetovanje korisnika i uključi sve sudionike na energetskom tržištu. Sve to će se razviti bez utjecaja na stabilnost mreže;
4.    Razvijati generički sustav preporuka kao odgovore na potražnju za energijom putem alarma prema bilo kojoj vrsti telekom uređaja koji može dati gotovo izravan zahtjev velikom broju heterogenih potrošnih uređaja u zgradama;
5.     Izraditi energetski simulacijski okvir koji podržava "virtualne jedinice", kao što su baterije, EV stanice za punjenje (EV = electric vehicle) i druge distribucijske resurse, unutar sustava za potporu odlučivanju, kako bi se moglo analizirati i razumjeti način na koji bi ove virtualne jedinice mogle utjecati na trenutnu energetsku situaciju u gradu u smislu potrošnje, proizvodnje, emisije CO2, itd;
6.    Razviti energetsko tržište koje podržava različite modele razmjene, tj. trgovanja energijom na gradskoj razini, za razliku od uobičajenog hijerarhijskog pristupa, te odrediti koji modeli mogu optimizirati lokalne razmjene energije u niskonaponskoj mreži.
7.    Detaljni dizajn svih komponenti i servisa koji čine iURBAN na način da se osigura sigurnost, privatnost i povjerljivost okruženja (projekta).

Ukupni društveno-ekonomski ciljevi projekta iURBAN

1.    Razviti poslovni model koji se temelji na konceptu dinamičkih mreža sa sudionicima poput: energetskih dobavljača, pružatelja usluga, pružatelja informacijskih usluga, itd., a koji podržavaju ugovorne sheme za kontrolu potražnje, dinamične multi-tarife, mogućnosti prebacivanje opterećenja, rasterećenja, pohranu, prioritizaciju obnovljivih izvora energije, itd;
2.    Razvoj poslovnih slučajeva koji dobavljaču energije demonstriraju ekonomska privlačnost "pametnih" sustava gospodarenja energijom i iURBAN infrastrukture u smislu pomicanja i optimiziranja opterećenja u mreži, usklađivanju potražnje s potrebama i cijenama, uz maksimalno korištenje obnovljivih izvora energije, te uravnoteženja opterećenja bez štetnog djelovanja na stabilnost mreže;
3.    Razvoj poslovnih slučajeva koji omogućuju potrošačima aktivno sudjelovanje u ponudi i potražnji energije kako na osobnom tako i na nivou zajednice, te omogućuju motivacijske sheme za poboljšanje energetske učinkovitosti, štednju i isporuku električne energije na najisplativiji i CO2 efikasan način;
4.    Razvoj poslovnih slučajeva koji olakšavaju "virtualnu" razmjenu energije između potrošača i proizvođača u zajednici te na taj način promicati izgradnju i učinkovitost obnovljivih izvora energije u zajednici, prema distribucijskoj mreži te isto tako iz distribucijske mreže;
5.    Definiranje metodologije za osnaživanje građana, angažiranje gradova, energetskih tvrtki i ostalih sudionika u participativnom odlučivanju i uskoj suradnji na takvim inicijativama, te pružanje podrške i davanje smjernica prilikom provedbe;
6.    Promicanje ulaganja u DER pružanjem ROI sheme za investitore.


Financiranje projekta

eu-flagiURBAN projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u sklopu Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7)
Darovnica br. 608712
 

Koordinator projekta

 • Sensing & Control Systems S.L.

Kontakt

 • Koordinator projekta: Dr. Narcís Avellana
 • Tel: +34 931 763 520
 • Tehnički Koordinator: Ing. Sergio Jurado
 • Tel: +34 931 763 521

Detalji projekta

 • Trajanje: listopad 2013 do rujna 2016
 • Ukupna vrijednost: 5,632,289€
 • EC sufinanciranje: 3,849,958€
 • Instrument: STREP
 • Projekt Id: FP7-SMARTCITIES-2013-608712
 • CORDIS database