iURBAN-logo

Dobrodošli  na web stranice Europskog projekta  iURBAN

Alat koji će se razviti u okviru projekta iURBAN će adresirati povećane zahtjeve tržišta za jeftinijim i čišćim energetskim uslugama. U njegov dizajn će izravno biti uključeni krajnji korisnici - lokalni stanovnici, energetske tvrtke i javna uprava.

 

Inovacija na djelu

iURBAN pruža poboljšane strukturne inovacije kako bi se pružateljima usluga omogućilo lako integriranje s gradskim energetskim sustavima.
Kroz iURBAN će se razviti specifične usluge i softver koji može pomoći u smanjivanju intristične kompleksnosti energetskih sustava grada i susjedstva, tako što pružateljima usluga omogućava da razviju nove ponude koje mogu sigurno koristiti i proizvesti gradsku energiju, te njome trgovati.
Korisnici navedenih usluga (engl. - prosumers = engl. producer + consumer; hr. - proizvođač električne energije koji ju istovremeno i sam koristi za svoje potrebe i višak može predavati u mrežu, tj. prodavati) također moraju biti u mogućnosti lako shvatiti, upravljati i imati interakciju s uslugama upravljanja energijom, dok je za to vrijeme zaštićeno njihovo pravo na privatnost.

Analize baza podataka i distribuirana inteligencija

Infrastruktura za udaljena/inteligentna mjerenja iURBAN projekta očitava podatke o potrošnjama energenata u visokoj rezoluciji, a radi se o plinu, električnoj energiji, toplinskoj energiji i vodi. Koristeći naprednu računalnu inteligenciju i paralelnu obradu u oblaku, iURBAN pametni sustav za potporu odlučivanju pomaže građanima i energetskim poduzećima razumjeti kada, zašto i kako troše i proizvode energiju.

Za razliku od drugih alata za upravljanje energijom u projektima daljinskih očitanja u gradovima (Smart Cities), iURBAN stvara mrežu distribuiranih informacija kroz personalizirani alat pomoću kojega kućanstva i lokalne organizacije mogu dobiti uvid u svoju energetsku učinkovitost, te savjete za poboljšanje. Kroz zbrajanje navedenih distribuiranih informacija, energetske tvrtke mogu pratiti i poboljšati učinak na razini grada.

Građanin kao vodeći učesnik

U iURBAN-u znamo da je grad onoliko pametan koliko su pametni njegovi građani. Kroz niz radionica, građani Plovdiva i Rijeke otkrivaju prednosti tehnologije u svrhu pametnog korištenja energije, te izravno doprinose razvoju iURBAN alata.

Navedeni pristup osigurava rješenje prilagođeno korisnicima, koje zadovoljava zahtjeve građana za pristupačnim i čistim energetskim uslugama.

Novi poslovni modeli

S iURBAN alatom, kupci energije mogu dati svoje podatke o načinu korištenja energije trećim stranama, kao što su: instalateri solarnih panela, instalateri prozora i izolacije, tvrtke za pružanje energetskih usluga, tvrtke za razvoj softvera, distributeri pametnih uređaja te drugi poduzetnici.

Navedene treće strane potom mogu ponuditi proizvode i usluge prilagođene potrebama kupaca.

Protokol vrednovanja pametnog korištenja energije

Kako možemo znati koristi li grad energiju učinkovito? Kako možemo usporediti inicijativu pametnog korištenja energije jednog grada, s onom drugog grada? iURBAN razvija inovativni (protokol validacije) način vrednovanja, koji se temelji na proširenom IPMVP-u za zgrade.

Koristeći ključne indikatore učinka, može se usporediti energetska učinkovitost različitih gradova, te mogu biti identificirana područja za ulaganje u čistu energiju. Novi protokol će biti upotrijebljen u Rijeci i Plovdivu. Koji grad će biti predvodnik u pametnom korištenju energije?

Dobrodošli prosumeri!

(engl. - prosumers = engl. producer + consumer; hr. - proizvođač električne energije koji ju istovremeno i sam koristi za svoje potrebe i višak može predavati u mrežu, tj. prodavati)

iURBAN gradi infrastrukturu koja će poticati stanovnike diljem Europe da postanu Prosumeri odn. proizvođači kupci koji i troše i proizvode energiju. iURBAN će ponuditi alate za upravljanje i savladavanje tehničkih i financijskih prepreka koje su zajedničke malim energetskim sustavima koji proizvode energiju iz obnovljivih izvora.

Navedeni alati će također predložiti poboljšanja nacionalnim regulatornim okvirima, kako bi se olakšalo široko usvajanje lokalne, čiste energije.

Robusni okviri sigurnosti i privatnosti

Zaštita podataka je ključna kako bi se zadobilo povjerenje korisnika. iURBAN stvara sigurnosni okvir koji jamči robusnost sustava.

Nadalje, pristup diferencijalne privatnosti se koristi kako bi se osigurala potpuna privatnost građana i kako bi se garantiralo da se njihovi podaci dijele samo s ovlaštenim trećim stranama.

Financiranje projekta

eu-flagiURBAN projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u sklopu Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7)
Darovnica br. 608712
 

Koordinator projekta

 • Sensing & Control Systems S.L.

Kontakt

 • Koordinator projekta: Dr. Narcís Avellana
 • Tel: +34 931 763 520
 • Tehnički Koordinator: Ing. Sergio Jurado
 • Tel: +34 931 763 521

Detalji projekta

 • Trajanje: listopad 2013 do rujna 2016
 • Ukupna vrijednost: 5,632,289€
 • EC sufinanciranje: 3,849,958€
 • Instrument: STREP
 • Projekt Id: FP7-SMARTCITIES-2013-608712
 • CORDIS database