iURBAN-logo

Dobrodošli  na web stranice Europskog projekta  iURBAN

Alat koji će se razviti u okviru projekta iURBAN će adresirati povećane zahtjeve tržišta za jeftinijim i čišćim energetskim uslugama. U njegov dizajn će izravno biti uključeni krajnji korisnici - lokalni stanovnici, energetske tvrtke i javna uprava.

 

 • Home
 • O projektu
 • Očekivani rezultati i utjecaj

Očekivani rezultati i utjecaj


IURBAN rješenje će imati utjecaj na područje informacijskih i komunikacijskih tehnologija, energetike, građevinarstva, niskogradnje, pametnih gradova (gradova u cjelini) i svih povezanih dionika.

Jedan od prvih i najvažnijih pokretača projekta iUrban je kvantitativno i značajno smanjenje potrošnje energije i emisije CO2 uz pomoć ICT-a. Energetska učinkovitost i model smanjenja emisije stakleničkih plinova se temelji na IPMVP, a ključni pokazatelji za provjeru i ocjenjivanje utjecaja iURBAN-a će biti definirani.  Cilj  je razviti sustavan postupak vrednovanja i ocjenjivanja učinaka koji proizlaze iz implementacije iURBAN smartDSS-a. Ta metodologija će odabrati nekoliko pokazatelja među kojima su dva temeljna parametra koja će se pratiti i analizirati, a to su  smanjenje potrošnje energije i smanjenje CO2.

Osim toga, projekt iURBAN će analizirati razloge za smanjenje potrošnje energije i emisije CO2 slijedeći IPMVP protokol,  njihovim kvantificiranjem kao funkcije različitih varijabli: društvene svijesti, poslovnih/ekonomskih razloga, integracije ICT alata, povećanja obnovljivih izvora energije, optimizacije distribucije energije, itd.

Nedavni pilot projekti su pokazali da upoznavanjem korisnika s detaljnim podacima o potrošnji energije i davanjem prijedloga za uštedu energije korisnici mogu smanjiti svoju potrošnju u prosjeku za 6,4% te smanjiti emisiju stakleničkih plinova za oko 2-3%. Dodavanjem novih značajki u smartDSS poput promjenjivih cijena, odgovora na potražnju, korisničkog angažmana i novih poslovnih modela, kod iURBAN gradskih pilota se očekuje smanjenje od 10-20% u primarnoj potrošnji energije i 5-10% smanjenje emisije stakleničkih plinova.

Još jedan utjecaj je usvajanje ICT od strane gradskih vlasti kao novi OS slijedeći paradigmu „Internet of things“ , optimizirane, gotove za korištenje generacije usluga u pametnim gradovima. Dakle, administratori u gradovima mogu pristupiti sustavu za prikupljanje korisnih informacija za potrebe izvješćivanja, donošenje odluka ili jednostavno praćenje trendova. Osim toga, smartDSS će biti moćan alat za razvoj gradskih politika i strategija.

Osim toga, iURBAN će izraditi metodologiju temeljenu na IPMVP protokolu, te će uključivati  analizu društvenih troškova i koristi, korištenjem društvenih i gospodarskih ključnih pokazatelja uspješnosti kao što su: ekonomski utjecaj smanjenja komunalnih računa potrošača na razini gradova, smanjenje troškova u zdravstvu zbog smanjenja broja respiratornih problema koji su povezani s utjecajem stakleničkih plinova, smanjenje zagušenja u električnoj mreži i otvaranje novih radnih mjesta.

Dakle, ova metodologija će pomoći u budućoj eksploataciji sustava, demonstrirajući ROI sustava i njegov potencijal kao moćno političko sredstvo koje gradske vlasti mogu iskoristiti kako bi opravdale odluke vezane za energetsku politiku.

S druge strane, planirane  aktivnosti vezane za diseminaciju  i korištenje sustava je objavljivanje tehničkih, znanstvenih, komercijalnih i marketinških članaka koje će objavljivati autori iz različitih organizacija koje rade na projektu iURBAN.

Projekt iUrban će zadržati sinergije s drugim nacionalnim i međunarodnim istraživačkim aktivnostima putem svoje mreže, kao i putem partnera konzorcija koji imaju veliko iskustvo u širokom rasponu zajedničkih projekata na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Projekt iUrban se općenito bazira na pretpostavci da će cijene energije iz fosilnih goriva nastaviti rasti u cijeloj Europi, uzrokujući zainteresirane da zahtijevaju sve veći udio zelene energije.

Srodna istraživanja potvrđuju da će svijest o negativnim utjecajima energije iz fosilnih goriva postati sve raširenija.

Vlasti u gradu, na regionalnoj i razini EU-a pomoću tih nalaza nastoje opravdati nametanje strožih propisa koji će oblikovati budućnost europske energetske karte/slike. Konačno, deregulacija tržišta energije i dalje će poticati ulazak novih aktera u lokalne energetske ekosustave, osiguravajući bolje usluge kojima je kupac u središtu.


Financiranje projekta

eu-flagiURBAN projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u sklopu Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7)
Darovnica br. 608712
 

Koordinator projekta

 • Sensing & Control Systems S.L.

Kontakt

 • Koordinator projekta: Dr. Narcís Avellana
 • Tel: +34 931 763 520
 • Tehnički Koordinator: Ing. Sergio Jurado
 • Tel: +34 931 763 521

Detalji projekta

 • Trajanje: listopad 2013 do rujna 2016
 • Ukupna vrijednost: 5,632,289€
 • EC sufinanciranje: 3,849,958€
 • Instrument: STREP
 • Projekt Id: FP7-SMARTCITIES-2013-608712
 • CORDIS database