iURBAN-logo

Dobrodošli  na web stranice Europskog projekta  iURBAN

Alat koji će se razviti u okviru projekta iURBAN će adresirati povećane zahtjeve tržišta za jeftinijim i čišćim energetskim uslugama. U njegov dizajn će izravno biti uključeni krajnji korisnici - lokalni stanovnici, energetske tvrtke i javna uprava.

 

 • Home
 • Gradovi piloti
 • Plovdiv

Grad Plovdiv


Plovdiv je drugi po veličini grad u Bugarskoj, nakon glavnog grada Sofije, s populacijom od oko 376.000 stanovnika. On je važno gospodarsko, transportno, kulturno i obrazovno središte. U prošlosti grad se razvijao kao industrijsko središte, ali danas je to grad u kojem prevladava tercijarni sektor, te je poslovni, kulturni i povijesni lokalitet. Gospodarstvo Plovdiva ubrzano raste i to s prosječnim rastom BDP-a od preko 13% godišnje. Grad uživa stalan dotok investicija i intenzivan interes dionika.


iUrban - PlovdivIndustrija Plovdiva zadržava svoje proizvodne pogone na periferiji. Neke od istaknutih tvrtki sa značajnom protokom putnika su: Liebherr, tvornica duhana Socotab, nekoliko tvornica bicikala,  tvornica elektronike Schneider, postrojenje za proizvodnju biodizela, te tvornica tekstila Bulsaphil. Najveća tvornica elektronike na Balkanu nalazi se u neposrednoj blizini. Plovdiv ima i poslovni park izgrađen na periferiji, kao i nekoliko hipermarketa.

Na prostoru grada, svoje prostorije ima deset sveučilišta koja pohađa gotovo 30.000 studenata, uključujući stanovnike Plovdiva, ostale putnike iz obližnjih gradova, te studente iz drugih dijelova zemlje i inozemstva. Oni u sebi nose duh novog doba Interneta i računalne tehnologije, te su dokazali da preferiraju on-line komunikaciju za koju smatraju da je od vitalnog značaja za njihove živote.

Grad Plovdiv je ujedno i kulturno središte Bugarske, prepuno povijesnih i arheoloških znamenitosti koje privlače pažnju mještana i turista. Plovdiv je grad domaćin mnogih gospodarskih i kulturnih događanja, kao što su Međunarodni Plovdivski sajam, te međunarodni kazališni i glazbeni festivali. Mnoge su znamenitosti sačuvane iz doba antike: drevni amfiteatar, rimski odeon, rimski stadion, arheološki kompleks Eirene itd., te kroz godinu privlače velik broj domaćih i stranih turista i posjetitelja.


Budući da je grad važno gospodarsko, transportno, kulturno i obrazovno središte, on okuplja mnogo ljudi iz različitih sredina, a time se i protok ljudi stalno povećava. Oba razloga potiču djelovanje u smjeru poboljšanja lokalne infrastrukture, objekata, informacija i tehnologije.

Uz tradicionalne tržišne on-line usluge, grad Plovdiv uveo je i IT orijentirane usluge za svoje građane i posjetitelje. One pokrivaju administrativne usluge, lokalna i međunarodna poduzeća, javni prijevoz i društvene mreže, a uključuju i turističke aktivnosti, te slobodno vrijeme. Iako infrastrukturni napredak zaostaje za ICT-om, trenutni tehnološki napredak olakšava protok podataka u gradu, a izgrađene baze podataka mogu pružiti korisne povijesne i aktualne informacije za njegovu ICT budućnost. Neke od ostvarenih mjera su:

 • Usmjerene na grad: Internet platforma za infrastrukturne projekte u gradu Plovdivu, on-line interaktivna mapa grada, on-line platforma koja uživo prenosi snimke s web kamera u gradu, on-line mapa javnog prijevoza, te platforma putem koje se ocjenjuje zadovoljstvo javnim prijevozom.

 • Usmjerene na građane: on-line registar lokalnih poreza; e-platforma za primjenu u vrtićima; on-line registar za kućne ljubimce; on-line sustav za praćenje buke gotovo u stvarnom vremenu; sustav plaćanja naknade za parkiranje koristeći „pametne“ telefone.

 • Usmjerene na poduzeća: portal za ulaganja; portali za javne rasprave; brojne platforme za lokalne inicijative.

EVN CHP-2Poduzeće EVN opskrbljuje grad Plovdiv električnom i toplinskom energijom. Sa 1,5 milijuna klijenata, EVN ima više od 276.000 info točaka u Plovdivu i pruža usluge opskrbe električnom energijom kućanstvima, malim i srednje velikim poduzećima, te nekim većim kupcima. Iako se tradicionalni mjerači obnavljaju povremeno i obično se „ručno“ prate, instalirano je i 17.000 daljinskih mjerača. Oni dostavljaju podatke o satnoj potrošnju energije.

EVN opskrbljuje grad toplinom iz svoje kogeneracijske stanice, smještene na periferiji. Njihova mreža doseže 35.000 korisnika. U zimskoj sezoni, kogeneracijska elektrana daje toplinu, ali u ljetnim mjesecima je opremljena i za „pametno“ hlađenje.

U 2013. godini, obnovljene su mnoge općinske zgrade, uključujući vrtiće i škole. Neke od njih imaju ugrađene fotonaponske panele za grijanje vode na svojim krovovima, te u kontekstu projekta iURBAN djeluju kao potrošači koji su ujedno i proizvođači (prosumers).

Osim općinskih zgrada, i mnoge stambene zgrade su dobile priliku prijaviti se za financiranje u okviru nacionalnog operativnog programa "Regionalni razvoj". Financiranje koje mogu primiti može pokriti renovaciju zgrade i zamjenu prozora, izolaciju krova i prizemlja, te u nekim slučajevima promjene u infrastrukturi grijanja.

IURBAN softver u gradu Plovdivu će omogućiti adekvatnu evaluaciju i blisko praćenje potrošnje energije i topline. Time će se izmijeniti pogled korisnika na njihovo sudjelovanje u razvoju novog proizvoda od kojeg će imati koristi. S druge strane, zajednička baza podataka, izgrađena uz podršku EVN-a, omogućiti će pregled potrošnje energije i topline u posljednjih nekoliko godina. Korist od navedenog imati će lokalne vlasti i komunalna poduzeća, posebno u pogledu optimizacije i unapređenja energetskih i toplinskih sustava.

Grad Plovdiv će u iURBAN sustavu biti zastupljen s 30 kupaca, uključujući i potrošače koji su ujedno i proizvođači (prosumers) – priključiti će se jedno kogeneracijsko postrojenje, dvije poslovne zgrade, jedne jaslice, šest dječjih vrtića, jedna srednja škola, jedna zgrada poglavarstva, te 18 privatnih stambenih zgrada. Oni su predstavnici profila gradske potrošnje i proizvodnje. Osim toga, povijesni podaci iz udaljenih mjerača, te onih koji su ručno praćeni, biti će integrirani u iURBAN sustav, kako bi se izgradila izvrsna slika potrošnje energije.

Plovdiv-3Kogeneracijska elektrana osigurava toplinu za grad, „pametno“ hlađenje i električnu energiju za vlastite potrebe. Dvije poslovne zgrade imaju postavljene fotonaponske panele i djelovati će kao potrošači koji su ujedno i proizvođači (prosumers), zajedno s vrtićima i jaslicama. Zgrada poglavarstva je prvi korisnik „pametnog“ hlađenja u gradu Plovdivu, a također će imati instalirane i pametne mjerače toplinske i električne energije.

Srednja škola uključena u projekt iURBAN već je uspostavila sistem pametnog praćenja i kontrole potrošnje električne i toplinske energije, u realnom vremenu. Njena softverska i hardverska rješenja će biti integrirana s iURBAN alatima i time će se stvoriti neprekinuti lanac ICT-a.

Sudjelovanje 18 stambenih zgrada će ujedno osigurati i sudjelovanje građana u gradu Plovdivu - oni će zamijeniti svoje dosadašnje mjerače električne i toplinske energije novim, „pametnim“ mjeračima. Instalacija će se izvršiti u apartmanima i drugim zgradama.

Kao deseti najveći grad na Balkanu, Plovdiv ima sve profile korisnika: potrošače, proizvođače i potrošače koji su ujedno i proizvođači (prosumers), te mu se mogu otvoriti prilike za generiranje novih poslovnih modela i inicijativa za uključivanje korisnika.


Financiranje projekta

eu-flagiURBAN projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u sklopu Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7)
Darovnica br. 608712
 

Koordinator projekta

 • Sensing & Control Systems S.L.

Kontakt

 • Koordinator projekta: Dr. Narcís Avellana
 • Tel: +34 931 763 520
 • Tehnički Koordinator: Ing. Sergio Jurado
 • Tel: +34 931 763 521

Detalji projekta

 • Trajanje: listopad 2013 do rujna 2016
 • Ukupna vrijednost: 5,632,289€
 • EC sufinanciranje: 3,849,958€
 • Instrument: STREP
 • Projekt Id: FP7-SMARTCITIES-2013-608712
 • CORDIS database