iURBAN-logo

Добре дошли на страницата на проект iURBAN

Софтуерният инструмент iURBAN ще създаде по-добри пазарни условия за по-евтини и по-екологично чисти енергийни услуги. Той е създаден с участието на крайния потребител – местните жители, местните енергийни компании и обществената администрация.

 


ЦЕЛИ


Проектът iURBAN се обръща към изискванията за енергийна ефективност в сгради и публично-частното партньорство от 2008. Той ще създаде ИКТ инфраструктура, която включва потребителите в дейностите по енергийна ефективност и създава нови бизнес модели в нов енергиен сценарий, където потребителите могат да произвеждат своя енергия, а градовете да приемат все по-често ВЕИ инсталации.

Проектът iURBAN се основава на бизнес условията и социалната среда. Той ще съчетае нови бизнес модели и иновативни ИКТ технологии като условие за финансово устойчиви, стабилни, интегрирани интелигентни енергийни системи за енергиен мениджмънт в града.

A Virtual View over the iUrban Pilot ScenarioA Virtual View over the iUrban Pilot Scenario

 

Технологичните цели на проекта iURBAN са:

 1. Създаване на база данни за интелигентен град, в която има данни за инфраструктурата в града и за енергийната консумация и производство в реално време за частните сгради, офиси, търговски обекти и други в мрежата ниско напрежение;
 2. Създаване на информационни модели за предвиждане на енергийната консумация и производство възоснова на технологиите за изкуствена интелигентност;
 3. Развиване на децентрализирани системи за вземане на решения за централен контрол. Новият подход към информационния анализ и агрегирането е на две нива: (1) за енергийни компании и оторизирани трети лица и (2) за граждани с цел оптимизиране на разпространението на енергията в градовете, намалява критичните пикови ситуации, информира за намаляването на енергията, парниковите газове и енергийните разходи, съветва потребителите и включва всички участници в енергийния пазар; без да нарушава стабилността на мрежата;
 4. Развиване на съвети при подходите, ориентирани към нуждите, чрез оповестяване с електронни устройства и чрез които да може да се осъществи пряк контрол върху голям обем разнородна информация;
 5. Развиване на симулационна рамка за енергията в системата за вземане на решения, с „виртуални“ източници, с цел да се анализира и разбира как тези виртуални единици могат да засегнат настоящата енергийна ситуация в града с оглед на консумацията, производството и парниковите емисии, т.н;
 6. Развиване на енергиен пазар, който подкрепя различни модели на енергиен обмен, като се противопоставя на йерархичния подход и има потенциал да оптимизира локалния обмен на енергията в мрежа ниско напрежение;
 7. Подробен дизайн на всички компоненти и услуги, със съответните характеристики за безопасност и сигурност.

Социално-икономическите цели на проект iURBAN са:

 1. Развиване на рамка за бизнес модел, която се основава на концепция за динамика на действащите лица – напр. енергийни доставчици, доставчици на услуги, информационни доставчици. Тя осигурява контрола над договорите, динамичните тарифи, възможностите за смяна на товарните времена, оползотворяването на съхранението на енергия, приоритизирането на възобновяемите енергии, т.н;
 2. Развиване на бизнес модели, които демонстрират на енергийния доставчик привлекателността на интелигентната система за енергиен мениджмънт и инфраструктурата на iURBAN с оглед оптимизиране на товара, удовлетворяване нуждите и целите, максимално оползотворяване на ВЕИ инсталациите и балансиране на електрическото натоварване без да се нарушава стабилността на мрежата;
 3. Развиване на бизнес случаи, които позволяват потребителите активно да се включат в енергийното снабдяване и нужди индивидуално или публично, и позволяват по-мотивиращи схеми за енергийна ефективност, спестявания и доставка на електричество по най-ефективния и екологосъобразен начин;
 4. Развиване на бизнес случаи, които обезпечават „виртуален“ обмен на енергията между потребители и производители и така промотират ефективността на възобновяемите енергийни източници в общността;
 5. Дефиниране на методология за (1) овластяване на гражданите, (2) привличане на общините, (3) привличане на енергийните компании и/или ЕСКО, и (4) привличане на строителните компании, които участват в процеса на вземане на решение в сътрудничество с други инициативи, подкрепят и предоставят ръководство за реализиране;
 6. Промотиране на инвестициите в измервателни системи.

Финансиране

eu-flagТози проект е финансиран от Европейския съюз по Седма рамкова програма за проучвания, технологично развитие, демонстрация под номер 608712
 

Kоординатор на проекта

 • Sensing & Control Systems S.L.

Контакт

 • Координатор: Dr. Narcís Avellana
 • Tel: +34 931 763 520
 • Технически координатор: Ing. Sergio Jurado
 • Tel: +34 931 763 521

За проекта

 • Продължителност: Октомври 2013 – Септември 2016
 • Стойност: 5,632,289€
 • ЕК финансиране: 3,849,958€
 • Инструмент: STREP
 • Код на проекта: FP7-SMARTCITIES-2013-608712
 • База данни CORDIS