iURBAN-logo

Добре дошли на страницата на проект iURBAN

Софтуерният инструмент iURBAN ще създаде по-добри пазарни условия за по-евтини и по-екологично чисти енергийни услуги. Той е създаден с участието на крайния потребител – местните жители, местните енергийни компании и обществената администрация.

 


The iUrban Project


Проектът iURBAN ще създаде и валидира софтурна платформа, която ще интегрира информационни и компютърни технологии в система за енергиен мениджмънт в два европейски града. Той ще предостави база данни в подкрепа при вземането на решения и ще зададе нужните параметри при създаването на нови бизнес модели. Те ще допринасят за ефективното управление и пренос на енергията, която се произвежда и консумира на местно ниво, като съчетава в един софтуер потребителското поведение и дейността на просюмърите.

Ядрото нa iURBAN е интелигентна система за подкрепа при вземане на решения – SmartDSS (SDSS), която е и платформа за енергиен мениджмънт в рамките на града. Тя ще позволи разрастване на системата и съчетаването й със софтуер за вземане на решение на две нива:

 • Локална система за вземане на решения (LDSS) ще привлича потребителите и просюмърите. Тя ще излъчва информацията от инсталирани измерителни уреди в реално време, която ще извежда на потребителски панел консумирана и произведена енергия.
 • Централна система за вземане на решения (CDSS) ще събира данни от локалните системи и ще ги предоставя в помощ на вземащите решения. Тя ще извежда консумацията на ниво град спрямо няколко параметъра, включително и прогноза за консумацията и производството на енергия в града.

 

Overall iUrban ArchitectureOverall iUrban Architecture

 

Методологията за валидиране и оценка на инструмента iURBAN ще се основава на IPMVP протоколи и ще включва анализ на разходите и ползите  по икономически и социални индикатори. Така ще се подкрепи бъдещата му експлоатация и ще се демонстрира функционалността и потенциала му като силен политически инструмент в помощ на вземащите решения в града.


Елементите на проекта iURBAN ще се реализират в осем работни пакета:

WP1 организира ефективната комуникация между партньорите и управлението на проекта с цел изпълнение неговите цели.

WP2 се извършва системен анализ, дефинират се техническите изисквания и системните параметри за развиване и реализиране на системата iURBAN. Ще бъде създаден инвентар на всички аспекти в проекта - непрекъснат анализ на изискванията и нуждите за в бъдеще. Те ще бъдат дефинирани, реализирани, валидирани и оценени при създаването на платформата и услугите.

WP3 изгражда техническите основи на iURBAN като следва изискванията, дефинирани в WP2. Те ще спомогнат за създаване на база данни за интелигентен град, алгоритми за предвиждане, координиране и търговия на енергийния пазар, модел на виртуална електрическа централа и модели за спестявания на парникови газове базирани на протокола IPMVP.

Базата данни ще съдържа информация за обществените и частните сгради и ВЕИ инсталациите в града. Тя ще бъде възпроизведена в симулационен модел и анализирана от алгоритмите за прогнози, координация и пазар. Така енергийните спестявания и намаляването на парникови газове ще са предначертани от IPMVP. Ще бъде създадена платформа (SDSS) за цялостен анализ на консумацията и производството, прогноза на поведението, привлича нови потребители и създава нови стратегии за енергиен обмен.

WP4 софтуерните и хардуерните компоненти ще бъдат интегрирани в едно цяло, с фокус върху електрическата и топлинна система, сензорите и алгоритмите в помощ на вземането на решения. На този етап ще бъдат създадени и интерфейсите за сградния и градски енергиен мениджмънт.

WP5 ще предложи цялостен, стабилен и продуктивен подход за участието на гражданите и овластяването им, въвличането на местни власти и енергийни компании. Той ще гарантира, че SDSS и LDSS ще включват нови идеи чрез „напредналите“ потребители при развиването на системата и бизнес моделите в проекта iURBAN.

B WP6 се идентифицират и развиват потенциални бизнес модели.

B WP7 ще бъдат тествани предложените решения в реална среда. Ще бъде проведено валидиране на SDSS, методологията за привличане на потребителите и новите бизнес модели..

B WP8 ще бъдат разпространени резултатите от iURBAN и фасилитирано успешното използване на резултатите. Ще бъдат проведени дейности по популяризирането на iURBAN сред целеви потребители, така че да се определи път на комерсиализация на продукта, да се оценят възможностите и рисковете и да се направят първи контакти с бизнес партньори и клиенти на системата.


Финансиране

eu-flagТози проект е финансиран от Европейския съюз по Седма рамкова програма за проучвания, технологично развитие, демонстрация под номер 608712
 

Kоординатор на проекта

 • Sensing & Control Systems S.L.

Контакт

 • Координатор: Dr. Narcís Avellana
 • Tel: +34 931 763 520
 • Технически координатор: Ing. Sergio Jurado
 • Tel: +34 931 763 521

За проекта

 • Продължителност: Октомври 2013 – Септември 2016
 • Стойност: 5,632,289€
 • ЕК финансиране: 3,849,958€
 • Инструмент: STREP
 • Код на проекта: FP7-SMARTCITIES-2013-608712
 • База данни CORDIS