iURBAN-logo

Добре дошли на страницата на проект iURBAN

Софтуерният инструмент iURBAN ще създаде по-добри пазарни условия за по-евтини и по-екологично чисти енергийни услуги. Той е създаден с участието на крайния потребител – местните жители, местните енергийни компании и обществената администрация.

 

 • Начало
 • За проекта
 • Очаквани резултати

ЕФЕКТ


Платформата iURBAN ще има ефект върху информационните технологии, енергетиката, строителството, градското инженерство, интелигентните градове и други заинтересовани страни.

Един от първите и най-важни мотиватори на iURBAN е значителното количествено намаляване на енергийната консумация и емисиите парникови газове чрез информационни и компютърни технологии. Ще бъдат дефинирани модели за енергийна ефективност и намаляване на парниковите газове възоснова на ключови индикатори за валидиране и оценка от IPMVP. Основно е развиването на систематична процедура за валидиране и оценка на влиянията от прилагането на SDSS на iURBAN. Тази методология ще се базира на няколко индикатора, при които най-важните параметри за анализ ще са спестяванията от консумацията и намаляването на парникови газове.

Проектът iURBAN ще анализира причините за намаляване на енергийната консумация и емисиите според IPMVP протоколи като разглеждат различни зависими променливи: социално познание, бизнес/икономически климат, интегриране на информационни и компютърни технологии, повишение на ВЕИ, оптимизиране на енергийния пренос. Някои пилотни проекти загатват, че предоставянето на повече информация на потребителите за енергийната им консумация и съвети за енергийни спестявания имат потенциал да намалят консумацията им със средно 6,4% и емисиите със средно 2-3%. Като се създават нови характеристики в SDSS (напр. вариращи цени, подход ориентиран към нуждите, привличане на потребителите и нови бизнес модели) се очаква намаление от 10-20% на първичното потребление на енергия и 5-10% на емисиите в пилотните градове.

Друг очакван ефект е въвеждането на ИКТ от местните власти с цел оптимизиране на електронната комуникация за ползване и създаване на услуги в интелигентните градове. Така общинските власти ще имат достъп до база данни за събиране и обобщаване на полезна информация при докладване, когато трябва да се вземат решения или да се прави мониторинг. SDSS ще е силен инструмент за развиване на градски политики и стратегии.

iURBAN ще създаде и методология на базата на протокола IPVMP и ще включи анализ на разходите и приходите като използва социални и икономически индикатори (напр. градски ефект от по-ниските потребителски сметки, намаляване на разходите за здравеопазване поради по-малкото замърсяване, намаляване на товара на електрическата мрежа, създаване на нови работни места). Методологията ще спомогне за бъдещото експлоатиране на системата като демонстрира потенциала й на силен политически инструмент, който ръководи градските власти при вземане на решение.

От друга страна, ефекта на iURBAN ще е гарантиран посредством планираните дейности по разпространение и експлоатация - публикуване на технически, научни, комерсиални и маркетингови статии с автори организациите, които работят по проекта.
Проектът iURBAN ще си сътрудничи с национални или международни научно-изследователски инициативи посредством мрежата си от партньори, които поддържат списък с местни, национални и международни инициативи.

В проекта iURBAN се приема, че цените на енергията от фосилни горива и съответните централи ще продължат да нарастват, което ще повиши интереса на инвеститорите към зелената енергия. Популяризирането на негативните влияния на вноса на фосилни горива и производството на енергия от тях се очаква да става все по-широко разпространено. Местните, регионалните и европейски власти ще използват откритията, за да гарантират налагането на по-стриктни мерки за регулиране, оформящи бъдещето на Европа. Не на последно място, дерегулацията ще продължи да насърчава новите участници на енергийния пазар като гарантира по-силен фокус върху потребителите и услугите.


Финансиране

eu-flagТози проект е финансиран от Европейския съюз по Седма рамкова програма за проучвания, технологично развитие, демонстрация под номер 608712
 

Kоординатор на проекта

 • Sensing & Control Systems S.L.

Контакт

 • Координатор: Dr. Narcís Avellana
 • Tel: +34 931 763 520
 • Технически координатор: Ing. Sergio Jurado
 • Tel: +34 931 763 521

За проекта

 • Продължителност: Октомври 2013 – Септември 2016
 • Стойност: 5,632,289€
 • ЕК финансиране: 3,849,958€
 • Инструмент: STREP
 • Код на проекта: FP7-SMARTCITIES-2013-608712
 • База данни CORDIS