iURBAN-logo

Добре дошли на страницата на проект iURBAN

Софтуерният инструмент iURBAN ще създаде по-добри пазарни условия за по-евтини и по-екологично чисти енергийни услуги. Той е създаден с участието на крайния потребител – местните жители, местните енергийни компании и обществената администрация.

 

Иновации в действие

iURBAN представя подобрени архитектурни иновации, които спомогнат доставчиците на услуги да се включат по-добре в градските енергийни системи.


Развива услуги и софтуер, които могат да спомогнат за намаляване сложността на градските и районните енергийни системи като позволява на доставчиците на услуги да развиват нови оферти, които да спомогнат безопасното и сигурносто консумиране и производство на енергия в града.


Потребителите на тези услуги (просюмъри) трябва да могат да разберат, управляват и да интегрират услугите, но и да запазват своите права на лично пространство.

Аналитични данни и „интелигентно“ разпределение

Инфраструктурата за умно измерване на iURBAN може да приема високочестотни данни от множество източници – битова газ, електричество, отопление и вода. Като използва напреднали изчислителни алгоритми и паралелна обработка в облака, системата за вземане на решения на iURBAN помага на граждани и енергийни компании да разберат кога, защо и как консумират или произвеждат енергия.

iURBAN е различен от конвенционалните инструменти за енергиен мениджмънт, защото създава мрежа от „умни“ измервателни уреди чрез персонализиран инструмент за домакинства и местни организации, които да придобият поглед над енергийната си консумация и идеи за подобряването му. С натрупване на данните от уредите, енергийните компании могат да проследяват и подобряват своите действия на местно ниво.

Гражданите като водещи

В iURBAN знаем, че градът е толкова „умен“ колкото са и неговите обитатели. Посредством серия срещи с потребителите, жителите в Пловдив и Риека откриват ползите от интелигентните енергийни технологии и пряко допринасят за развитието на инструментите на iURBAN.

Този подход осигурява лесното развиване на софтуер, който да отговаря на нуждите на гражданите, както и на изискванията за „зелени“ услуги.

Нови бизнес модели

С инструмента iURBAN енергийните клиенти могат да избират да даат енергйните си данни на трети страни, например съюзи за слънчева енергия, фирми за смяна на дограма и поставяне на изолация, енергийни компании, софтуерни разработчици, доставчици на умни уреди, т.н.

Тези трети страни могат да предлагат продукти, съобрзени с нуждите на клиентите.

Протокол за валидиране на „умния“ град

Как можем да знаем, че градът разходва своята енергия ефективно? Как можем да сравним една инициатива за умен град с друга? iURBAN развива иновативен протокол за валидация, базиран на IPMVP за сградите.

С общи основни енергийни индикатори, енергийното състояние на различни градове може да бъде идентифицирано. Новият протокол ще бъде приложен в Пловдив и Риека. Кой ли ще бъде по-ефективния град?

Добре дошли, просюмъри!

iURBAN изгражда инфраструктура, която да насърчи потребителите в Европа да станат „просюмъри“ – потребители, които не само консумират, но и произвеждат енергия. iURBAN ще им предложи инструменти за управление и преодоляване на техническите и финансовите бариери, свързани с малките ВЕИ инсталации.

Тези инструменти ще предложат подобрения за националните регулаторни рамки и ще спомогнат за прилагането на местните, екологични производители.

Висока сигурност и безопасност за личните данни

Защитата на данните е ключова за спечелване доверието на потребителите. iURBAN създава безопасна мрежа, която да гарантира сигурността и безопасността.

Освен това, подходът на „диференцираната“ защита осигурява напълно сигурността на гражданите и гарантира, че техните данни се споделят само с оторизирани трети страни.

Финансиране

eu-flagТози проект е финансиран от Европейския съюз по Седма рамкова програма за проучвания, технологично развитие, демонстрация под номер 608712
 

Kоординатор на проекта

 • Sensing & Control Systems S.L.

Контакт

 • Координатор: Dr. Narcís Avellana
 • Tel: +34 931 763 520
 • Технически координатор: Ing. Sergio Jurado
 • Tel: +34 931 763 521

За проекта

 • Продължителност: Октомври 2013 – Септември 2016
 • Стойност: 5,632,289€
 • ЕК финансиране: 3,849,958€
 • Инструмент: STREP
 • Код на проекта: FP7-SMARTCITIES-2013-608712
 • База данни CORDIS